БУДУЋНОСТ ПРОФЕСИЈЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СТУДЕНАТА НОВИНАРСТВА И КОМУНИЦИРАЊА И ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ.pdf

Ова публикација настала је као резултат интерног пројекта Филозофског факултета у Нишу под називом Будућност професије из перспективе студената новинарства и комуницирања и односа с јавношћу који је реализовао Департман за комуникологију и новинарство.

Имајући у виду динамични карактер новинарске професије и константне иновације у овој сфери, медијски радници, и садашњи и будући, морају непрестано да усавршавају постојеће и развијају нове вештине како би одговорили потребама тржишта. Ови принципи су важни за све оне који се школују за рад у медијима или институцијама и компанијама које укључују сектор односа са јавношћу. Важан аспект у том процесу је и сам програм студија комуникологије и новинарства који у великој мери утичу на комептенције са којима ће се свршени студенти појавити на тржишту рада.

У контексту перманентне кризе у области професионалног новинарства и уопште комуниколошких области, сматрамо да је потреба за истраживањем ставова студената који се образују за професије новинара и комуниколога од изузетног значаја. С тим у вези, сврха овог пројекта јесте, пре свега, остваривање увида у специфичне жеље, мотиве и очекивања студената наведених студијских програма када је реч о професијама за које се образују.

У ери свеопште комерцијализације, губитка критичке свести и истовременог успона дигиталних технологија, будући новинари и комуниколози могли би да допринесу променама у оквирима њихових професија, те буду стожер за изградњу једног демократичнијег друштва. Због тога би њихова очекивања, али и евентуална разочарања, требало узети у обзир и у складу са њима радити на побољшању положаја њихових будућих професија, нарочито у области високог образовања, као полазне основе. Критичка компарација постојећих смерова новинарства и комуникологије на државним факултетима у Србији, пружила је увид у предности и недостатке ових студијских група, али и била потенцијални материјал за будуће реакредитације.

На крају, истраживање ставова студената, које су спровели њихови професори и сарадници, допринеће изградњи боље будуће сарадње, док ова публикација наставницима представља практични водич у ком смеру би евентуално требало мењати приступ у реализацији наставних и ванннаставних активности.


Руководилац пројекта, доц. др Душан Алексић


У години јубилеја Филозофског факултета у Нишу, ево подсећања на први програм основних студија новинарства из школске 2004/2005.

Studije novinarstva i komunikologije kroz prizmu jubileja Filozofskog fakulteta u Nišu 2021.pdf
Silabus.pdf
Nastavni plan i program.pdf

Центар за медијска истраживања настао је под окриљем Департмана за комуникологију и новинарство Филозофског факултета у Нишу, који је основан 2004. године.

Активности Центра за медијска истраживања спроведе се у циљу унапређења студија на студијским програмима:

  • ОАС Новинарства

  • ОАС Коминицирање и односи с јавношћу

  • МАС Комуникологија

  • ДАС Медији и друштво