Савет за штампу на Филозофском факултету

Филозофски факултет у Нишу био је домаћин седнице Комисије за жалбе Савета за штампу у четвртак 25. маја.

Присутни су, након што је Комисија разматрала жалбе, могли да коментаришу одлуке и постављају питања у вези са радом Савета за штампу.

Присутни чланови Комисије за жалбе били су Златко Чобовић, Филип Шварм, Јелка Јовановић, Надежда Будимовић, Оливера Милошевић, Јелена Петковић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Вида Петровић Шкеро, Снежана Андрејевић и Драган Ђорђевић.

Одлуке Комисије и резултате мониторинга поштовања Кодекса новинара Србије у дневним новинама, можете погледати на:

http://zalbe.rs/ 

https://savetzastampu.rs/lat/monitoring/


БУДУЋНОСТ ПРОФЕСИЈЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СТУДЕНАТА НОВИНАРСТВА И КОМУНИЦИРАЊА И ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ.pdf

Ова публикација настала је као резултат интерног пројекта Филозофског факултета у Нишу под називом Будућност професије из перспективе студената новинарства и комуницирања и односа с јавношћу који је реализовао Департман за комуникологију и новинарство.

Имајући у виду динамични карактер новинарске професије и константне иновације у овој сфери, медијски радници, и садашњи и будући, морају непрестано да усавршавају постојеће и развијају нове вештине како би одговорили потребама тржишта. Ови принципи су важни за све оне који се школују за рад у медијима или институцијама и компанијама које укључују сектор односа са јавношћу. Важан аспект у том процесу је и сам програм студија комуникологије и новинарства који у великој мери утичу на комептенције са којима ће се свршени студенти појавити на тржишту рада.

У контексту перманентне кризе у области професионалног новинарства и уопште комуниколошких области, сматрамо да је потреба за истраживањем ставова студената који се образују за професије новинара и комуниколога од изузетног значаја. С тим у вези, сврха овог пројекта јесте, пре свега, остваривање увида у специфичне жеље, мотиве и очекивања студената наведених студијских програма када је реч о професијама за које се образују.

У ери свеопште комерцијализације, губитка критичке свести и истовременог успона дигиталних технологија, будући новинари и комуниколози могли би да допринесу променама у оквирима њихових професија, те буду стожер за изградњу једног демократичнијег друштва. Због тога би њихова очекивања, али и евентуална разочарања, требало узети у обзир и у складу са њима радити на побољшању положаја њихових будућих професија, нарочито у области високог образовања, као полазне основе. Критичка компарација постојећих смерова новинарства и комуникологије на државним факултетима у Србији, пружила је увид у предности и недостатке ових студијских група, али и била потенцијални материјал за будуће реакредитације.

На крају, истраживање ставова студената, које су спровели њихови професори и сарадници, допринеће изградњи боље будуће сарадње, док ова публикација наставницима представља практични водич у ком смеру би евентуално требало мењати приступ у реализацији наставних и ванннаставних активности.


Руководилац пројекта, доц. др Душан Алексић


У години јубилеја Филозофског факултета у Нишу, ево подсећања на први програм основних студија новинарства из школске 2004/2005.

Studije novinarstva i komunikologije kroz prizmu jubileja Filozofskog fakulteta u Nišu 2021.pdf
Silabus.pdf
Nastavni plan i program.pdf

Центар за медијска истраживања настао је под окриљем Департмана за комуникологију и новинарство Филозофског факултета у Нишу, који је основан 2004. године.

Активности Центра за медијска истраживања спроведе се у циљу унапређења студија на студијским програмима: