Центар за медијска истраживања

Филозофски факултет

Универзитет у Нишу

MEDIA RESEARCH CENTER

Facullty of Philosophy

University of Niš

О Центру

Центар за медијска истраживања Филозофског факултета Универзитета у Нишу основан је Статутом, чланом 39, као организациона јединица за обављање научноистраживачке делатности.

Центар је усмерен на научноистраживачку делатност која ће деопринети развоју знања из области медија. Осим теоријских и емпиријских истраживања која спроводи и издавања публикација, циљ Центара за медијска истраживања је и организовање едукација из области комуникологије и новинарства, као и повезивање са релевантним институцијама.

Sta gradjani juga Srbije za svoj novac dobijaju od RTS-a.pdf

Пројекти

Пројекат Медиа и реформ центра у сарадњи са Центром за медијска истраживања Филозофског факултета у Нишу.


Вести

Трибина Шта грађани југа Србије за свој новац добијају од РТС-а:

https://www.filfak.ni.ac.rs/vesti/item/1092-tribina-sta-gradani-juga-srbije-za-svoj-novac-dobijaju-od-rts-a

Интерни пројекти

Локални медији Нишавског округа у дигиталном добу

Наставно-научно веће Филозофског факултета у Нишу, 28.06.2018. године, одлуком број 183/1-16-7-01, одобрило је реализацију пројекта Локални медији Нишавског округа у дигиталном добу.

Руководилац пројекта је доц. др Анка Михајлов Прокоповић.

Контакт:

anka.mihajlov.prokopovic@filfak.ni.ac.rs

Пројекат Локални медији Нишавског округа у дигиталном добу истражиће положај у коме се налазе локални медији Нишавског округа као и капацитете и стратегије које ови медији имају како би одговорили изазовима које пред њих поставља дигитално доба.

Реализација је у току...
Контакт

Управница Центра, доц. др Марија ВујовићMob. +381648013380Mail: marija.vujovic@filfak.ni.ac.rs
Чланови Центра:https://www.filfak.ni.ac.rs/nastavno-osoblje/novinarstvo